Formatique is een full service online video bureau, gespecialiseerd in formats. Videoseries waarmee je jouw merkverhaal en wat de kijker boeit samenbrengt. Content die gemaakt is voor het moment en kanaal waarop de doelgroep kijkt.

ROND IEDER MERK ZIJN VERHALEN TE VERTELLEN. WIJ ZIJN CONSTANT OP ZOEK NAAR DE WAARDE DIE IN JOUW MERKVERHAAL VERSCHOLEN LIGT, EN ONTWIKKELEN DE MEEST EFFECTIEVE VIDEO-FORMATS OM DIE WAARDE OM TE ZETTEN IN RENDEMENT.

Formatique is een online videobureau gespecialiseerd in formatontwikkeling. Videoseries waarin jouw merkverhaal en de nieuwsgierigheid en interesse van de kijker, samenkomen in een aansprekende vorm. Tailored content voor wat de doelgroep bezighoudt en waar en wanneer de video’s worden bekeken.

Format-gedreven communicatie ontstijgt de waan van de dag. Er wordt wat afgefilmd, gemonteerd en online gezet. Veelal uitgaand van de zender, die een ‘unieke’ boodschap heeft waarop iedereen zit te wachten. Dat is soms het geval, soms is de urgentie van de videoboodschap discutabel. Maar met een goed bedacht format, dat met liefde gemaakt is en de kijker met plezier uitkijkt, kom je een heel eind.

BRANDED CONTENT GAAT VERDER DAN EEN LOGO PLAATSEN. CREËER BETROKKEN KLANTEN IN DE HELE CUSTOMER JOURNEY. FORMATIQUE HELPT JOUW DOELEN TE BEREIKEN MET ONLINE VIDEO SERIES

EEN ONLINE VIDEO STAAT NIET OP ZICHZELF EN EEN VIDEOSERIE AL HELEMAAL NIET. MAAK VIDEO INTEGRAAL ONDERDEEL VAN JE CONTENT-MARKETINGSTRATEGIE.

DE COMBINATIE VAN DE JUISTE CONTENTSTRATEGY, SERIEMATIGE VIDEOPRODUCTIE EN SLIMME DISTRIBUTIE LEVERT DE PERFECTE UITGANGSPOSITIE OP OM JE COMMUNICATIE DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN.

Om tot een succesvol videoformat te komen, ontwikkelt en begeleidt Formatique het gehele proces
Content strategie
Identificeren doelstellingen en KPI’s
Concept development
Creatieve uitwerking format
Uitvoering video productie
Performance monitoring

BEHAAL RESULTAAT

Online video formats dragen bij aan het behalen van jouw doelstellingen in verschillende fases van de customer journey.

Mensen bewegen om zich ergens voor in te schrijven, iets aankopen, lid te worden… het is makkelijker gezegd dan gedaan. Het mag bekend worden verondersteld dat veel mensen zich bij dergelijke beslissingen laten leiden door online gevonden informatie. Vaak veronderstelt de persoon in kwestie dat hij of zij zich goed heeft geïnformeerd en op basis van argumenten een beslissing neemt. De meeste activatie vindt echter niet zozeer plaats op basis van ratio maar vooral vanuit emotie. De beleving die video levert maakt het een prachtig medium om die emotie aan te spreken. Positief (inspiratie, motivatie) of negatief (fear of missing out). Het strategisch inzetten van online video series helpt klanten voor jouw merk te kiezen.

Een loyale klant is een klant die niet zomaar vertrekt. En die met een beetje geluk gevoelig is voor herhalingsaankopen. Alleen…. loyaliteit is niet vanzelfsprekend. Helemaal niet in verzadigde markten met veel competitieve aanbieders. Je zult er iets voor moeten doen; Ben je er echt voor elkaar? Is het geen eenweg verkeer?

Bewijs dat je de klant serieus neemt door geschikte content te maken voor de kanalen waar de doelgroep op kijkt. Het feit dat een online videoformat meestal een repeterende exercitie is, weerspiegelt het gegeven dat je voor de lange termijn relatie gaat en niet voor de snelle winst. De kijker merkt dat je investeert in de relatie en zal deze investering terugbetalen met het tonen van loyaliteit. Laat zien dat de relatie verder gaat dan het sturen van een factuur na een aankoop. Je klanten waarderen het.

Je merkwaarden tot leven laten komen. Een klant echt laten voelen dat je hem waardeert. Branding vindt via verschillende middelen op verschillende momenten plaats. Een goed getimed online videoformat draagt hieraan bij. Verpakt in een aantrekkelijke boodschap kun je de relevantie van je merk voor je klant duidelijk maken. Soms gaat dit zover dat de klant een ambassadeur wordt voor je merk en gave content deelt met zijn of haar sociale netwerk.

De definitie van een thought leader is “one whose views on a subject are taken to be authoritative and influential“. Om die positie te bereiken is vertrouwen nodig en zoals bekend komt vertrouwen te voet. Oftewel; dit moet je zorgvuldig opbouwen. Video is als rijke mediavorm uitermate geschikt om kennis op een begrijpelijke manier te delen met je achterban. Een herkenbaar, authentiek format en repeterende frequentie in publicatie dragen bij aan het bestendigen van je profiel. De daaruit voortvloeiende invloed is te gebruiken in het voordeel van je bedrijf.

Heb je een vraag? Wij horen het graag!

STRONG FORMATS PAY OFF

© 2018 Formatique All Rights Reserved